Roszczenia z tytułu uszkodzeń podczas transportu

Bardzo ważne jest, abyś niezwłocznie zgłaszał wszelkie widoczne na opakowaniu produktu uszkodzenia powstałe w czasie transportu kurierowi, który dostarcza do Ciebie towar, tak aby kurier mógł sporządzić Protokół uszkodzenia towaru. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, dzwoniąc pod numer telefonu +48 796 180 835 lub wysyłając e-mail ze swoimi danymi (imię, nazwisko, telefon) na adres info@lilihip.pl z opisem i zdjęciem uszkodzenia.

Reklamacje dotyczące rodzaju towaru lub błędne informacje

Jeżeli otrzymałeś przesyłkę i po otwarciu pudełka stwierdzisz, że dostarczony towar nie odpowiada zamówieniu lub informacje na fakturze są nieprawidłowe, prosimy o kontakt telefoniczny najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki przez telefon pod numer +48 796 180 835 lub e-mail ze swoimi danymi (imię, nazwisko, telefon) na adres info@lilihip.pl i opisz problem.

Procedura reklamacyjna

W możliwie najkrótszym czasie ustosunkujemy się do zgłoszonej przez konsumenta reklamacji telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzając otrzymanie reklamacji, tj. podając numer, pod którym została złożona reklamacja w ewidencji otrzymanych reklamacji oraz poinformuje Cię o dalszych działaniach. Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 8 dni, a na rozpatrzenie reklamacji 15 dni od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią meble i wyroby techniczne, dla których termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

W przypadku zwrotu towaru od kupującego, który wcześniej zapłacił za towar za pobraniem, koszty zwrotu ponosi kupujący.

Notatka: Potwierdzając zamówienie, klikając przycisk POTWIERDŹ, wyrażasz zgodę na warunki reklamacji.